top of page

兒童幼稚園繪本系列

 

故事內容簡介 :

色彩村發生了怪事, 村民身上的顏色消失了......

 

適合年齡 : 幼稚園高班至小一

 

品行發展 : 

慷慨 , 和善, 團結, 友善 

 

頁數 : 32頁

 

 

 

中文繪本 - 田裏的彩虹

HK$89.00 Regular Price
HK$69.00Sale Price
    bottom of page